Min Konst

Oljefärger på en vintage-duk från 1960-talet är det jag oftast använder mig av. Jag målar och skapar för att det är fantastiskt och jag har mycket som vill komma fram. Min förhoppning är att även andra kan finna något intressant och härligt i min konst. Jag vill ingjuta hopp i en många gånger mörk värld.

Det som vill komma fram gör sig påmint i drömmar eller på en vanlig promenad. Genom en viskning, en känsla eller en direkt inre uppmaning får jag hintar om vad det kan handla om, det är spännande att följa med.

Något annat som påverkar mig mycket är dofter, i dag arbetar jag medvetet med naturliga dofter, som ett utav många verktyg för mitt skapande.

Jag arbetar med glädje i olika material, med olika teman och i perioder över året. För mig fungerar växelbruket mellan årstider, olika platser och utgångspunkter som en väg att finna balans. Däremellan vill jag helst bara måla och ha det gott i ateljén på Lindholmen i Göteborg.

”det som vill komma fram i mina målningar gör sig påmint i drömmar, eller på en vanlig promenad”