Kultur

En del av min tid använder jag till att skapa kulturfrämjande aktiviteter. Det är något som jag tycker är viktigt och roligt.

Just nu jobbar jag med projektet SILLSKOLAN, både som en serie workshops men också som ett tänkbart Skapande skola-projekt. I Sillskolan utforskar man till exempel olika mönster, bakgrund och stim i olika återbruksmaterial.

LIVSKOMPASSEN gjorde jag med ungdomar på Högstadiet på Hisingen.

ETT POSITIVT PROJEKT genomförde jag på Mellanstadiet i Nödinge.

”jag anser att kultur för barn och ungdomar är livsviktigt för deras utvecklingen till att bli hela vuxna människor”